Dobrodošli u EPIcentar Sequoia Slatina!

KATALPA (Catalpa bignonioides L.)

Poznata je i pod nazivom cigaraš zbog plodova koji su dugi i uski tobolci te svojim izgledom nalikuju na cigare. Uzgaja se kao ukrasno drvo u parkovima i na drugim gradskim površinama te je otporna na gradska onečišćenja. Pčelama daje dosta nektara i malo cvjetnog praha te je zbog toga vrlo dobra medonosna biljka.
katalpa.jpg