Dobrodošli u EPIcentar Sequoia Slatina!

GOLEMI MAMUTOVAC (Sequoiadendron giganteum J.Buchh., 1939)

Najveća živuća biljna vrsta sa prosječnom visinom od 90 m. Najveća zabilježena visina iznosi 120 m. Deblo je pravo i vretenasto, a bez grana može biti i do 60 m. Kora doseže debljinu od 0,5 m. Krošnja je čunjastog oblika. Plod je češer, a počinje plodonositi sa otprilike 120 godina starosti dok najobilniji urod donosi u starosti od otprilike 200 godina.
sequoiadendron-giganteum.jpg