Dobrodošli u EPIcentar Sequoia Slatina!

AMERIČKI TULIPANOVAC (Liriodendron tulipifera)

Smatra se dobrim stablom za gljivare u Sjevernoj Americi jer je podno njih relativno lako moguće naći smrčke. Životni vijek mu je više od 300 godina, a cvate tek nakon 15 godina. Drvo je lako obradivo i koristi se za izradu glazbenih instrumenata, olovaka i šibica.
sequoiadendron-giganteum-1620962398.jpg